ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2014 թվականի արդյունքներով հայաստանյան Օրինապահ ութ հարկ վճարողներից մեկը ճանաչվել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը: Կենտրոնն այս կոչմանն արժանանում է արդեն երկու տարի անընդմեջ (http://www.taxservice.am/Content.aspx?itn=OSLawAbidingTP):